ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด บัญชีนวัตกรรมไทย ที่สำนักงบประมาณประกาศแล้ว ได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ